Strafrecht

In de strafrechtpraktijk van Hemmes & De Boer Advocaten wordt geen onderscheid gemaakt in het delict waarvan iemand (de verdachte) wordt verdacht. De gedachte hierachter is dat een ieder recht heeft op deugdelijke juridische bijstand in strafzaken ongeacht de aard van de zaak. Als verdachte staat u immers alleen tegenover een steeds machtiger wordend overheidsapparaat, het Openbaar Ministerie (OM) met al hun middelen en bevoegdheden van dien.

Het gedachtegoed dat slechts schuldigen worden gestraft is in der loop der tijden (helaas) veel te naïef gebleken. Ervaring leert dat velen die voor het eerst met justitie in aanraking komen schrikken van de bevoegdheden van justitie direct na een aanhouding. Goede juridische bijstand is onontbeerlijk, ook al wordt u na een paar uur op vrije voeten gesteld en/of ontvangt u later een dagvaarding om bij de rechter te komen.

Neem vrijblijvend contact op