Contractenrecht

Als onderneming of particulier sluit u gedurende uw bestaan/leven vele contracten af. Voorafgaand aan het opstellen of sluiten van een contract is het raadzaam advies in te winnen bij een advocaat zodat u weet welke risico’s u aan gaat of juist uitsluit en welke verplichtingen daar voor u en de ander partij(en) uit voortvloeien. Bij langdurige contracten doet u er goed aan om te laten beoordelen of deze nog aan de tand des tijds voldoen. Immers, de omstandigheden waaronder het contract is aangegaan en de wetgeving zijn aan verandering onderhevig. Dit kan van invloed zijn op de werkingssfeer van het contract en de toepassing/werkingskracht van de opgenomen voorwaarden.

Hemmes & De Boer Advocaten kan uw contracten opstellen, beoordelen, en daar waar nodig, aanpassen.

Neem vrijblijvend contact op