Bestuursrecht

Heeft u als bedrijf of particulier te maken met beslissingen van de overheid en bent u voornemens bezwaar of beroep in te stellen of dient er een spoedvoorziening te worden getroffen?

Hemmes & De Boer Advocaten kan u hierin bijstaan door het tijdig indienen van beroep of bezwaar bij de juiste instanties en op basis van steekhoudende argumenten en voor u als gemachtigde op een zitting op treden.U kunt bijvoorbeeld worden geconfronteerd met een dwangsom, een afwijzing van een vergunning, de weigering om een beslissing te nemen of planschade oplopen door bepaald overheidsoptreden. In al deze gevallen is het raadzaam om in een vroeg stadium advies in te winnen en u verder bij te laten staan. Het nemen van (proces)beslissing kan nameljik leiden tot onomkeerbare en negatieve gevolgen. Wij kunnen er op toezien dat dit niet gebeurt.

Hemmes & De Boer Advocaten adviseert en procedeert ook op het gebied van het sociale verzekeringsrecht. Ondervindt u problemen met uw uitkeringsinstantie, dan kunt u zich eveneens tot ons wenden.

Neem vrijblijvend contact op